Organisatie

Doktersdiensten Friesland is, samen met Dokterswacht Friesland, Ketenzorg Friesland en Doktersacademie Friesland, onderdeel van Dokterszorg Friesland. Dokterszorg ondersteunt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. De Friese Huisartsenvereniging (FHV) is enig aandeelhouder van Dokterszorg. 
Doktersdiensten stelt zich ten doel de positie van de Friese huisartsen in het zorgveld te versterken en de praktijken waar mogelijk te ondersteunen, zodat de huisartsen voor alle inwoners van Friesland samenhangende, bereikbare en duurzame zorg kunnen leveren, nu en in de toekomst.
 
De visie die Doktersdiensten heeft op haar functie, doel en bedrijfsactiviteiten wordt ontleend aan de (toekomst)visie van de huisartsen zelf op de huisartsenzorg.
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben in 2012 hun gezamenlijke toekomstvisie huisartsenzorg gepresenteerd. Daarnaast heeft een aantal Friese huisartsen samen met zorgverzekeraar De Friesland in 2014 een visie op organisatie van huisartsenzorg in Friesland beschreven. Beide documenten dienen als uitgangspunt voor de visie, het beleid en te ontwikkelen diensten en producten van Doktersdiensten. Daarnaast krijgt Doktersdiensten op continue basis input voor visie en beleid van de aandeelhouders, betrokken huisartsen, en samenwerkingspartners, zoals de ROS, Zorgbelang, landelijke koepels LHV, InEen, NHG, LINKH, de overheid en zorgverzekeraar De Friesland.

 
Onder Dokterszorg Friesland vallen Ketenzorg,  Doktersacademie en Doktersdiensten . Ketenzorg Friesland ondersteunt huisartsen in het organiseren en bieden van programmatische multidisciplinaire zorg voor DM-, CVRM-, COPD- en Astma-patiënten.
Doktersacademie organiseert scholingen voor de huisartsen en ander zorgpersoneel in de praktijken. Doktersdiensten ondersteunt huisartsen door middel van Praktijkmanagement op het gebied van advisering, financiën, juridische zaken, personeel, ICT en zorgvernieuwing, zodat zij optimale directe patiëntenzorg kunnen bieden.


Jaarverslag

hetjaarvandokterszorg.nl