Menu

Doktersdiensten ontzorgt de huisarts

Als huisarts ben je niet alleen zorgverlener, maar ook allround manager van je praktijk en personeel. Daar kun je soms best wat hulp bij gebruiken. Doktersdiensten Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen.