Menu

Ontzorgen en verbinden van huisartsen

Huisarts zijn is meer dan een dagelijks spreekuur en visites rijden. De toenemende werk- en regeldruk maakt het er niet eenvoudiger op. De praktijkmanagers van Doktersdiensten ontzorgen de huisarts, zodat deze zich kan richten op de directe patiëntenzorg. De praktijk laat zien dat de gezamenlijke inspanningen van huisartsen en praktijkmanagers over een langere periode tot succes leidt. De inzet van praktijkmanagers leidt tot een betere organisatie van huisartsenpraktijken, betere samenwerking, kwaliteit en innovatie.

  • De praktijkmanager neemt de huisarts veel werk uit handen via advisering en ondersteuning op veel terreinen. Het kan bijvoorbeeld gaan om advisering op het gebied van personeel, praktijkvoering, aansluiten bij de Ketenzorggroep, begeleiding van een accreditatieproces, het vormen van samenwerkingsverbanden en innovatieve projecten.
  • Doktersdiensten stelt de praktijkmanager in staat om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de huisartsenzorg. Zo komt er nieuwe kennis binnen en blijft de praktijkvoering bij de tijd.
  • De praktijkmanager versterkt de samenwerking binnen een huisartsensamenwerkingsverband (HAS) én de samenwerking met andere HAS-sen. Deze HAS-sen worden gezien als een van de methoden om het Friese zorglandschap toekomstbestendig te maken. De ambitie om te komen tot vorming van samenwerkingsverbanden in een sterke eerste lijn leidde bij de LHV-kring Friesland tot het idee om de Friese huisartsen te laten ondersteunen door praktijkmanagers.
  • De huisartsen en De Friesland Zorgverzekeraar ontwikkelden hiervoor samen de Prestatie praktijkmanagement, die in 2014 beschikbaar kwam. De Friesland Zorgverzekeraar financiert vanuit de Prestatie praktijkmanagement de inzet van een praktijkmanager (via S3) voor ten minste 3 samenwerkende huisartsenpraktijken met minimaal 7.500 patiënten. Doel van de module is de kwaliteit van praktijkvoering en de samenwerking tussen praktijken en met andere betrokken zorgpartners te verbeteren en te borgen, zodat de huisarts maximaal tijd heeft voor directe patiëntenzorg.