Menu

Praktijkmanagers

Via Doktersdiensten werken de praktijkmanagers in de Friese huisartsenpraktijken. Doktersdiensten organiseert maandelijkse bijeenkomsten, scholing, intervisie en vormt het provinciale netwerk / platform voor alle praktijkmanagers die volgens de Prestatie werken. Tevens worden er drie tot vier keer per jaar evaluatie- en monitoringbijeenkomsten georganiseerd voor het coördinerend aanspreekpunt van de huisartsensamenwerkingsverbanden die de praktijkmanagers in dienst hebben.

Inmiddels zijn 18 praktijkmanagers verbonden aan Doktersdiensten in Friesland voor meer dan 70 huisartsenpraktijken.

De praktijkmanagers van DoktersdienstenPraktijkmanager aan het woord:

Naast het adviseren en in praktische zin ontzorgen van huisartsen, in bijvoorbeeld personeelszaken en het accreditatieproces, bouw je als praktijkmanager aan samenwerking. In de eerste plaats tussen samenwerkende huisartsen of binnen een hagro. Daarbij is het belangrijk dat praktijken hun eigen identiteit behouden en zich herkennen in gezamenlijk aanbod. Ik houd rekening met de mogelijkheden van praktijken, zorg ervoor dat iedereen wordt betrokken en dat samenwerking de patiënt iets oplevert. Dat is wat telt, ook voor de huisarts. Ook zoek ik de samenwerking met andere organisaties en leg ik de verbinding met externe partijen: andere zorgaanbieders, gemeente en zorgverzekeraar. Praktijkmanagers vertegenwoordigen huisartsen in overkoepelende vraagstukken, zoals in de samenwerking met de gemeente op het gebied van jeugd GGZ. Handig, één aanspreekpunt en de huisarts zelf houdt tijd over voor zijn patiënten. Als praktijkmanagers hebben we veel contact.
We sparren, delen informatie en leren van elkaar. Dat is waardevol voor ons én voor de praktijken.