Menu

Prestatie

In 2014 is de Prestatie praktijkmanagement in samenwerking tussen de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Doktersdiensten en De Friesland Zorgverzekeraar ontwikkeld.
 
De Prestatie is gericht op het ondersteunen van huisartsenpraktijken bij het vormgeven van veranderingen in de zorg en het invulling geven aan de toekomstvisie van de Landelijke Huisartsenvereniging / Nederlands Huisartsen Genootschap (LHV / NHG) en het toekomstperspectief Friesland Voorop. De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen, chronisch zieken, transitie van zorg in de WLZ, WMO, GGZ, jeugdzorg en substitutie, vragen naast een inhoudelijke, ook een bedrijfsmatige aanpak. Om de huisarts in staat te stellen deze ontwikkelingen in zijn praktijk te kunnen implementeren, zonder dat dit ten koste gaat van patiëntenzorg, is het gewenst én noodzakelijk om huisartsensamenwerkingsverbanden te vormen en deze bedrijfsmatig te ondersteunen.
 
Via de inzet van de Prestatie praktijkmanagement kan de praktijkmanager de huisarts/huisartsenpraktijk/ huisartsensamenwerkingsverband (HAS) ondersteunen bij het vormen van de samenwerking. De praktijkmanager kan door advisering op het gebied van organisatie, financiën, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, ICT en innovatie bedrijfsmatig en projectmatig ondersteunen om noodzakelijke en gewenste veranderingen in de zorg te ontwikkelen en implementeren.