Menu

Resultaten

Inzet van de module moet uiteindelijk leiden tot de volgende resultaten:

  1. Vergroten van de kwaliteit van organisatie in de huisartsenzorg en het borgen hiervan.
  2. Ontwikkelen, uitbreiden en borgen van samenwerking binnen de huisartsenzorg en door zorgnetwerken met andere zorgaanbieders binnen de cure, care en welzijn.
  3. De kwaliteit van huisartsenzorg verhogen.
  4. Meer inzet van de huisarts realiseren en borgen voor directe patiëntenzorg.