Menu

Werken aan de zorg van de toekomst

Over praktijkmuren heen kijken, vertrouwde kaders loslaten en werken vanuit een gezamenlijk belang. Dat is nodig voor betaalbare en toekomstbestendige zorg. Doktersdiensten Friesland heeft een centrale rol in de vernieuwing van zorg in de provincie Friesland. We verbinden eerste- en tweedelijns zorgverleners en betrokken hulpverleners vanuit het sociale domein en werken samen aan één doel: goede zorg voor de patiënt, dichtbij huis, binnen een sluitend, veilig zorgnetwerk.

  • Via zorgvernieuwingsprojecten, deskundigheidsbevordering, de inzet van regiodokters, praktijkmanagers en organisatie van ketenzorg verbindt Doktersdiensten betrokken zorgverleners in het zorgnetwerk rondom de patiënt, en betrekt hierbij de zorgverzekeraar en patiëntenverenigingen.
  • Door de ontwikkelingen in diverse regio’s met elkaar te verbinden en initiatieven uit de rest van Nederland te onderzoeken, kunnen huisartsen gebruikmaken van de ervaringen en expertise van hun collega’s en andere huisartsenorganisaties en zorggroepen. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden.
  • We ondersteunen en adviseren huisartsen met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van substitutie van ziekenhuis- naar huisartsenzorg en andere vormen van zorgvernieuwing, zoals e-health toepassingen en anderhalvelijnszorg.  

Wilt u meer weten over zorgvernieuwing in Friesland?
Neem dan contact met ons op: 0513 65 67 70 / info@doktersdiensten.nl.