Menu

Substitutie

Substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn is een van de mogelijkheden om de stijgende zorgkosten in de hand te houden.
In het proces van substitutie wordt gestreefd naar doelmatigheidswinst onder gelijkblijvende of betere kwaliteit van zorg.

Voor de huisarts biedt substitutie mogelijkheden om zorg, waarvoor een patiënt eerder doorverwezen werd naar de tweede lijn, zelf uit te voeren. Kwaliteit van zorg kan worden verbeterd, doordat de huisarts op de hoogte is van de (behandelingen in verband met) comorbiditeit, de psychische gesteldheid en de sociale situatie van een patiënt. Voor de patiënt betekent substitutie zorg dichtbij huis, waar mogelijk in de huisartspraktijk, waarbij het eigen risico niet of minder wordt aangesproken.

Het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn heeft gevolgen voor de ziekenhuizen, vraagt van de huisartsen en specialisten aanpassingen in hun praktijkvoering en vraagt van de verzekeraars een ander inkoopbeleid. Om dit proces op een verantwoorde manier vorm te kunnen geven is ervoor gekozen om in Friesland substitutie provinciebreed te gaan oppakken.
Deze aanpak biedt de Friese huisartsen en specialisten de mogelijkheid te sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Het uiteindelijke doel is om het contracteren van substitutie mogelijk te maken voor alle Friese huisartsen.

Doktersdiensten voert het project Substitutie uit in opdracht van de LHV Huisartsenkring Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar. Het plan van aanpak kunt u vinden onder het kopje “Projectdocumenten”. Op deze website worden ook alle relevante nieuwsitems en updates geplaatst.

Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze site nog vragen of suggesties hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.