Menu

Focus op patiëntenzorg


De vergrijzende populatie met een steeds grotere en complexere zorgvraag, substitutie van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijken, toenemende werkdruk en registratielast, en soms ook opvolgingsproblematiek; huisartsen hebben een overvolle agenda. In de praktijk krijgen zij het steeds drukker. De huisarts is werkgever van steeds meer (zorg)personeel binnen de praktijk en dat vraagt om een professionele bedrijfsvoering. Ook is het noodzakelijk om meer af te stemmen met collega’s en andere zorgverleners en zorgondersteuners in de eerste lijn, tweede lijn, wijkverpleging en gemeenten.
Dit alles terwijl de prioriteit van huisartsen en hun patiënten ligt bij de primaire zorg, de directe patiëntenzorg.

Ontzorgen van huisartsen


Al deze ontwikkelingen hebben in Friesland geleid tot het zoeken naar manieren om de huisarts te ondersteunen in het duurzaam bieden van kwalitatief goede zorg. Doktersdiensten ondersteunt huisartsen bij de organisatie van hun werk, zodat zij zich kunnen richten op de directe patiëntenzorg. Dat doet Doktersdiensten o.a. door de inzet van praktijkmanagers bij de huisartsen. Ondersteuning op het gebied van zorgvernieuwing vindt plaats op projectbasis.