Van en voor huisartsen

 

                                                           Doktersdiensten

Doktersdiensten ondersteunt en verbindt huisartsenpraktijken
Doktersdiensten Friesland helpt huisartsen en hun medewerkers met de (bedrijfsmatige) organisatie en efficiëntie van hun praktijkvoering. Daarbij zoeken
we de samenwerking binnen de huisartsensamenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld binnen de huisartsengroep en huisartsen onder één dak. We ondersteunen en stimuleren de verbinding met lokale en regionale (zorg)partners. Ook dragen we met ons platform 11huisartsen en brede deskundigheid bij aan de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland. De behoeften van de huisarts zijn voor ons het uitgangspunt van onze dienstverlening, zodat de huisarts zich kan focussen op de zorg voor de patiënten.

Ons aanbod

Laatste nieuws

Onze pijlers

Bedrijfsmatige ondersteuning
De teams van huisartsenpraktijken groeien. En daarmee groeit de behoefte aan ondersteuning, zodat de huisarts zich kan focussen op de medische zorg. Wij ondersteunen huisartsen op bedrijfsmatig vlak. Denk daarbij aan operationele werkzaamheden, financieel-economische aspecten, personeelszaken, ICT of andere facilitaire zaken. Een goed functionerende bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit van de praktijk. Je ziet dit terug in constante kwaliteit, kostenefficiëntie, een hoog adaptievermogen en continue innovatie. Maar het allerbelangrijkste effect: als huisarts heb je meer aandacht voor je patiënt.

Kwaliteit bevorderen
Binnen huisartsenpraktijken staat de kwaliteit van de zorg voorop. Dat geldt ook voor ons. Wij ondersteunen de praktijken in het opzetten en onderhouden van hun kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg gebeurt op lokaal niveau binnen de praktijk, in samenwerking met andere huisartsen, maar ook op regionaal en landelijk niveau. Wij faciliteren en verzorgen de samenwerking op organisatorisch en tactisch vlak. Zo bevorderen we samen de kwaliteit van huisartsenzorg.

Innovatie en verbinding zorgnetwerk

De wereld verandert snel. Innovaties volgen elkaar
in een rap tempo op. Ook in de zorg. Om te blijven voldoen aan de behoeftes van medewerkers en patiënten is het belangrijk om hiervoor open te staan. En er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Wij helpen huisartsenpraktijken te innoveren. Hoe? Door samen te werken binnen de huisartsensamenwerkingsverbanden en ruimte te creëren voor vernieuwing. Daarbij ondersteunen en realiseren we de verbinding met lokale en regionale (zorg)partners. We stimuleren preventieve en innovatieve zorg, zodat goede en toegankelijke zorg beschikbaar blijft.