Ontstaan en ontwikkeling

Het ontstaan van Doktersdiensten

Als huisarts besteed je je tijd het liefste aan de patiënt. Patiëntenzorg is tenslotte je primaire taak. Toch komt er nog zoveel meer bij kijken dan dat. De vergrijzing, de toenemende en complexere zorgvraag, de substitutie van zorg naar de huisartsenpraktijken, de afstemming met andere zorgverleners en betrokkenen, de extra registratielast. Daarnaast ben je als huisarts werkgever van steeds meer personeel dat vraagt om professionele inzet en ondersteuning op de bedrijfsvoering. 

De aanleiding en initiatiefnemers

Al deze redenen waren aanleiding om in Friesland te zoeken naar manieren om de huisarts te ondersteunen. Het doel? De huisarts helpen om op een duurzame manier kwalitatief goede zorg te bieden. Het oprichten van huisartsensamenwerkingsverbanden (HAS-sen) was een van die manieren (conform LHV/NHG-visie op huisartsgeneeskundige zorg 2022). Door dit inzicht besloten de LHV kring Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar in 2014 de prestatie praktijkmanagement te ontwikkelen en implementeren.

Praktijkmanagement

Doel van praktijkmanagement in de praktijk is de zorgprofessional te ondersteunen door beleidsmatige, organisatorische of personele taken uit handen te nemen. De praktijk laat zien dat de gezamenlijke inspanning van huisartsen en praktijkmanagers over een langere periode tot succes leidt. De inzet van praktijkmanagers zorgt voor een goed georganiseerde praktijk, waarbij kwaliteit voorop staat.

De taken van de praktijkmanager zijn gericht op een vijftal taakgebieden: innovatie, kwaliteit, organisatie en beleid, personeel, financieel en middelen. 

Het is ook mogelijk een praktijkmanager in te huren voor een speciale taak of project. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van certificering of het begeleiden van een (nieuw)bouwtraject. 

De ontwikkeling van Doktersdiensten

In de laatste zes jaar heeft Doktersdiensten zich ontwikkeld tot een organisatie die niet alleen de huisartsenpraktijken ondersteunt en adviseert, maar ook een breed netwerk onderhoudt. We bieden ook ondersteuning in regionale en provinciale projecten.

Wat bieden we meer?

Inmiddels helpen we jou als huisarts naast praktijkmanagement met meer zaken die niet direct zorggerelateerd zijn. We versterken jouw team door middel van teamcoaching en helpen bij projecten of nemen projecten over met projectleiderschap. Onze transitiemanager helpt je als startende en stoppende huisarts bij de praktijkovername en we bieden financiële en administratieve ondersteuning.