Financiering

Wil je een praktijkmanager via Doktersdiensten inzetten voor jouw praktijk? Dat kan met én zonder de prestatie van De Friesland Zorgverzekeraar.

Praktijkmanager inzetten met onderliggende prestatie De Friesland

Alleen een huisartsensamenwerkingsverband (HAS) kan de onderliggende prestatie van De Friesland aanvragen. De Friesland stelt hieraan de volgende eisen:

 • Bij aanvang geeft het samenwerkingsverband aan wat de lange termijn doelen zijn en in welke fase de samenwerkende huisartsen instromen. De Friesland stelt de definitieve fase vast.
 • Bij instroom in de prestatie, bestaat het samenwerkingsverband uit minimaal drie praktijken en/of bedient het in totaal meer dan 7.500 patiënten.
 • Iedere praktijk start of heeft:
  • ondersteuning van een POH-S en POH-GGZ
  • ketenzorg DM II en minimaal één andere vorm van ketenzorg 
  • accreditatie (prestatie Praktijkaccreditatie)
  • minimaal één deelprestatie van de prestatie Service en Bereikbaarheid

Lees meer over de prestatie van De Friesland.

Doktersdiensten hanteert zonder winstoogmerk de tarieven van de zorgverzekeraar. Om de overheadkosten te dekken, berekenen we vanuit de bruto-uren de netto-ureninzet.

Praktijkmanager direct inzetten via Doktersdiensten

Je kunt ook rechtstreeks uren voor een praktijkmanager inkopen bij Doktersdiensten. Je hoeft dan niet te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. We bespreken graag met je welke wensen je hebt en maken dan een offerte op maat voor jouw praktijk.

De inzet van praktijkmanagers via Doktersdiensten valt onder de zogenaamde koepelvrijstelling omzetbelasting. Dat betekent dat je geen btw betaalt over de ingezette uren. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden;

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de praktijkmanager zich richt op:

 • Vergroten en borgen van de kwaliteit van de organisatie voor huisartsenzorg.
 • Ontwikkelen, uitbreiden en borgen van samenwerking binnen het HAS en met andere HAS'sen.
 • Ontwikkelen, uitbreiden en borgen van samenwerking met zorgnetwerken binnen de zorgsectoren cure, care en welzijn.
 • Verhogen van de kwaliteit van huisartsenzorg in de directe relatie met de patiënt, zoals (zorg)protocollen en herverdeling van taken tussen zorgprofessionals.
 • Realiseren van meer inzet van de huisarts op de directe patiëntenzorg.

Om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstellingen, mag de praktijkmanager zich niet bezighouden met de volgende diensten:

 • Zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid verrichten van werkzaamheden op het gebied van de loon- en salarisadministratie, de financiële administratie en grootboekadministratie van opdrachtgever.
 • Adviseren, begeleiden, onderzoeken of andere diensten die zijn gericht op het doelmatige en planmatige onderhoud van woningen en andere gebouwen van de opdrachtgever.
 • Expertisewerkzaamheden, onderzoeken, inspecties, taxaties, arbitrage en advisering in het kader van een verzekering of een schadegeval.
 • Verlenen van bijstand zoals bedoeld in artikel 13, lid 7 en artikel 14, lid 1, van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze richten zich op werkzaamheden van een ARBO-dienst.
Meer informatie en contact

Wil je meer weten over de inzet van een praktijkmanager in jouw praktijk? We vertellen je graag meer over alle mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.