Werkgroepen

Twee weten meer dan één en een heel netwerk weet nóg meer. Een gegeven dat ook geldt voor praktijkmanagers. Als praktijkmanager loop je namelijk vaak tegen dezelfde uitdagingen aan als andere praktijkmanagers in de regio. Hoog tijd dus om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen. Door de krachten te bundelen en samen te werken in werkgroepen kunnen praktijkmanagers veel bereiken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de regio en hun netwerk. En daar profiteert u als huisarts weer van.


Gebruikmaken van elkaars kracht

Door werkgroepen te vormen maken we gebruik van de kracht van verschillende praktijkmanagers. Zo kunnen we samen de schouders zetten onder uitdagingen binnen de regio en het waarmaken van onze ambities. Dit doen we in groepen die elkaar aanvullen en uitdagen. Bij het vormen van deze groepen houden we rekening met bestaande kennis en verschillende achtergronden. Deze werkgroepen worden gestart vanuit eigen initiatief. Dat betekent dat wij niet bepalen waarmee de praktijkmanagers aan de slag gaan, maar dat zij op basis van input van praktijkmanagers elkaars kennis en expertise gaan gebruiken. Op deze manier gaan we bijvoorbeeld aan de slag met:

-        Verbetering van de processen, bijvoorbeeld praktijkaccreditatie
-        Het opstarten van (gezamenlijke) initiatieven, zoals regionale activiteiten, ouderenzorg en meer tijd voor de patiënt
-        Het oplossen van breed ervaren problemen, bijvoorbeeld EHealth-oplossingen
-        Maken van een gericht plan van aanpak voor ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld ICT en digitale communicatie

Wil je meer weten over de werkgroepen? Neem dan contact met ons op.