Contracteren & declareren

Contracteren & declareren
Ben je ingeloot om te kunnen starten met MTVP, dan geeft Dokterszorg dit door aan Zilveren Kruis. Vervolgens ontvang je als individuele huisartsenpraktijk van Zilveren Kruis een addendum via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Declareren kan ongeveer na twee weken vanaf het kwartaal waarin je instroomt.

Tarieven MTVP
Het jaartarief van 2023 voor toepassing van MTVP is vastgesteld op €11,84 en wordt op basis van een kwartaal bedrag van € 2,96 declarabel. Het jaartarief voor 2024 is vastgesteld op €12,56 en wordt op basis van een kwartaal bedrag van € 3,14 declarabel.