Contracteren & declareren

Contracteren & declareren
Ben je ingeloot om te kunnen starten met MTVP, dan geeft Dokterszorg dit door aan Zilveren Kruis. Vervolgens ontvang je als individuele huisartsenpraktijk van Zilveren Kruis een addendum via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Declareren kan ongeveer na twee weken vanaf het kwartaal waarin je instroomt.

Tarieven MTVP
Het jaartarief van 2023 en ook voor 2024 voor de bekostiging voor de toepassing van MTVP is vastgesteld op € 11,84 en wordt op basis van een kwartaalbedrag van € 2,96 declarabel vanaf het kwartaal van inschrijving/deelname.