Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt
De druk op de huisartsenzorg is groot: er komen steeds meer patiënten bij en het aantal huisartsenpraktijken neemt af. De tijd die een huisarts aan zijn patiënt kan besteden, wordt steeds krapper en dit is niet altijd wenselijk. Daarom investeren zorgverzekeraars en regionale huisartsenorganisaties in activiteiten die huisartsen kunnen inzetten om meer tijd voor de patiënt te creëren, kwaliteit te kunnen blijven leveren, én met plezier hun vak te kunnen blijven uitoefenen.

Dokterszorg Friesland is de regionale huisartsorganisatie (RHO) in Friesland. Dokterszorg Friesland helpt huisartsen bij het realiseren van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). De uitrol van MTVP in Friesland staat beschreven in het Provinciaal MTVP-plan Friesland. Dit provinciale plan is geschreven aan de hand van de leidraad MTVP van Zorgverzekeraar Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, de koepel van zorggroepen

De eerste twee jaar van MTVP is door bovenstaande betrokkenen ingericht als opstartfase. Zoals in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) vermeld, komt er na die periode structurele financiering. Over het toekomstige bekostigingsmodel zijn partijen momenteel nog in gesprek. 

Kernelementen
MTVP bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

  • Anders werken in de praktijk
  • Samenwerken in het netwerk
  • Uitbreiding personele capaciteit (facultatief)
  • Het voeren van het goede gesprek

Deze verschillende kernelementen zijn essentieel om meer tijd
te krijgen voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde
consultduur van 15 minuten te realiseren (zie de afbeelding hiernaast). 


Voorwaarden voor financiering
Wil je in aanmerking komen voor financiering van Meer Tijd Voor de Patiënt in jouw praktijk? Dat kan! Er geldt een aantal landelijke voorwaarden. Deze staan beschreven in het IZA.

De drie voorwaarden waaraan jouw praktijk minimaal moet voldoen zijn:  

1. Lerende omgeving middels intervisie gericht op MTVP, eventueel ondersteunt door Dokterszorg.
2. Regionale aanpak volgens het regioplan (in Friesland: provinciaal) met ondersteuning door Dokterszorg,
3. Deelnemende huisartsenpraktijken en Dokterszorg implementeren de leidraad MTVP volgens het groeimodel (figuur 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figuur 2. Groeimodel Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Meer informatie: