Meer tijd voor de patiënt

Vanaf half maart konden huisartsenpraktijken inschrijven voor een financiële bijdrage vanuit Zilveren Kruis die de arts meer tijd voor de patiënt geeft. De afgelopen weken is een werkgroep onder leiding van Maartje Meijers en Margreet Euwes samen met de artsen druk bezig geweest om het project vorm te geven en de loting te verzorgen. 

Werksessie
Op maandag 13 maart was een werksessie georganiseerd voor de huisartsen. Ruim 80 vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken hadden zich ingeschreven voor deze avond. Tijdens de avond werd gezamenlijk gekeken naar de keuzelijst. Wat past goed bij de praktijken en wat minder. Welke interventies kunnen goed in het eerste jaar worden opgepakt? Al deze vragen zijn door de artsen met elkaar doorgenomen. De uitkomst daarvan is verwerkt in de portfolio van het plan. De sessie was verder ook bedoeld om alvast ‘te oefenen’ met het invullen van het praktijkplan en dat gezamenlijk te bespreken.

Lotingsprocedure
Het totaal aantal ION (inschrijving op naam) in Friesland (peildatum 01.01.23) staat op 630.000. Per april mocht er 25% instromen; 157.500.

Op donderdag 30 maart om 14.00 was zo’n 480.000 ION aan inschrijvingen bij ons binnen. Alle inschrijvingen met voorkeursdatum 1 april zijn meegenomen op de lotingslijst. Vrijdag 31 maart heeft een notaris volgens officiële procedure voor ons de loting uitgevoerd. Zowel Dokterszorg als vertegenwoordiging van de FHV waren daarbij aanwezig. Met Zilveren Kruis was besproken dat we door mochten loten totdat we minimaal de 25% bereikten. Met de laatste praktijk die we op 24% trokken, zijn we uiteindelijk op 26% uitgekomen wat gelijk staat aan 164.024 ION.  

Uitslag loten
Inmiddels hebben alle hun uitslag ontvangen. De plannen die niet zijn ingeloot gaan automatisch mee met de lotingsronde voor 1 juli. Inmiddels kunnen de overige praktijken weer inschrijven voor de volgende startdatum: 1 juli.

Landelijk
‘Meer tijd voor de patiënt’, en meer tijd en ruimte voor het huisartsenteam, zijn essentieel voor een toekomstbestendig praktijkhouderschap. In het begin van het jaar is landelijk onder hoge druk gewerkt aan een ‘Leidraad MTVP’ waar huisartsen, regio organisaties en zorgverzekeraars mee aan de slag kunnen.