Ondersteuning door Dokterszorg

Ondersteuning

Wat doet Dokterszorg:

  •  Opstellen van het provinciaal MTVP-plan in afstemming met (een afvaardiging) van huisartsenpraktijken uit de provincie en FHV-bestuur. Het provinciale  plan is leidend voor de contractovereenkomst tussen Zilveren Kruis, huisartsenpraktijk en Dokterszorg.
  • Waar nodig ondersteunen (in diverse vormen) in het opstellen van een individueel praktijkplan.
  • Aanbieden, organiseren en uitvoeren van MTVP-interventies (denk aan training rondom het voeren van het goede gesprek en anders werken, maar ook het creëren van een lerende omgeving middels intervisie gericht op MTVP)
  • Maken van samenwerkingsafspraken met het regionale netwerk in het kader van de interventies en werkafspraken, waaronder bijvoorbeeld het sociaal domein, de tweede lijn en de GGZ maar bijvoorbeeld ook de wijkverpleging.
  • Regionaal monitoren en evalueren van MTVP (volgens de leidraad) in overleg met Zilveren Kruis.