Inschrijven & starten 

Inschrijven & starten 
Momenteel zijn er geen inschrijfmomenten voor MTVP. Je kunt contact met ons opnemen over een eventuele inschrijving.

Om te kunnen deelnemen aan MTVP, schrijf je jouw praktijk in met een individueel praktijkplan. Dit is een plan waarin je beschrijft hoe jouw praktijk de komende 2 jaar invulling gaat geven aan MTVP. Hiervoor kies je specifieke interventies uit het Portfolio Friesland.

Voor het kiezen van interventies volg je het stappenplan zoals beschreven in het Portfolio Friesland. Je kiest (een combinatie van) interventies waarvan je verwacht dat ze het meeste effect opleveren voor jouw praktijk. Je kunt ook interventies kiezen waarin je al hebt geïnvesteerd en die je graag verder wilt ontwikkelen. Naast de gekozen interventies, beschrijf je de acties die passen bij deze interventies en wat je verwacht dat het oplevert. 

Wanneer je start met MTVP wordt er van je gevraagd dat je aan een vorm van intervisie doet. Je reflecteert daarbij op alle interventies die beschreven staan in jouw praktijkplan en zorgt voor verslaglegging daarvan. Dit is bedoeld om te monitoren, te leren en door te ontwikkelen. Je kunt hierbij het document ‘Format intervisie’ gebruiken.

Aandachtspunten

Aanpassingen praktijkplan
Het kan voorkomen dat je interventies uit je praktijkplan wilt wijzigingen. Je kunt deze wijzigingen melden via MTVP@dokterszorg.nl en dan worden ze verwerkt in je praktijkplan.

Doorontwikkeling en verdieping
Het groeimodel (figuur 2) geeft aan dat er specifiek voor de thema’s “anders werken” en “het voeren van het goede gesprek” sprake moet zijn van doorontwikkeling en verdieping. Dat geldt dus ook voor onderwerpen en acties die vóór de start van MTVP al zijn ingevoerd in de praktijk.  In principe is de afspraak, als je iets (al) doet wat in het kader van MTVP van je verwacht wordt, dan telt het mee. Voor een deel van de interventies geldt een inspanningsverplichting, bijvoorbeeld het gemiddelde consult van 15 minuten.

Uitvoeren andere interventie
Bij een sterke wens voor een alternatieve training en/of begeleidingstraject dat niet in het portfolio wordt genoemd, kan dit worden aangegeven in het praktijkplan. Vervolgens wordt in afstemming met Dokterszorg bekeken óf en hoe dit kan worden aangeboden.

Volgen training volledig praktijkteam
MTVP is er in principe voor de gehele praktijk. Het is dan ook sterk aan te raden om de trainingen die invulling geven aan de kennis en vaardigheden van met name “het voeren van het goede gesprek” als volledig praktijkteam te volgen.

Lerende omgeving
Een voorwaarde voor de uitrol van MTVP is de aanwezigheid van een lerende omgeving (lees intervisie). In Friesland worden er al verschillende vormen van intervisie- en reflectie-overleggen georganiseerd (o.a. praktijk- of Hagro-overleg, FTO en MDO). Voor MTVP-intervisie mag je aansluiten op deze bestaande structuren. Het is dan wel van belang dat MTVP, inclusief reflectie op de voortgang en resultaten, als vast bespreekpunt wordt geagendeerd en gedocumenteerd en inzichtelijk is voor Dokterszorg.

Huisartsen die behoefte hebben aan ondersteuning, een apart overleg, of nog niet zijn aangesloten bij een bestaande structuur, kunnen via Doktersacademie aan een nieuw opgezette MTVP- intervisiestructuur meedoen (opgeven via info@doktersacademie.nl).

Benodigde documenten

  • Provinciaal MTVP-plan Friesland
  • Portfolio Friesland
  • Format praktijkplan
  • Format intervisie

Heb je een van de bovenstaande documenten nodig?  Stuur dan een e-mail naar MTVP@dokterszorg.nl.

Inschrijven
Momenteel zijn er geen inschrijfmomenten voor MTVP. Je kunt contact met ons opnemen over een eventuele inschrijving.

Dokterszorg denkt met je mee over jouw plan en of het voldoet aan de voorwaarden. Bovendien kunnen we samen kijken welke interventies het beste bij jouw praktijk passen. Mocht er voor jouw praktijkplan een aanvulling of wijziging nodig zijn dan ontvang je daarover van ons bericht. Nadat we samen tot een finale versie van het plan zijn gekomen, dan kun je, nadat je bent ingeloot, met jouw praktijkplan aan de slag.

Starten
Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met mtvp@dokterszorg.nl.