Netwerk praktijkmanagers 

Alle deskundigheid van de Friese praktijkmanagers samengebracht. Dat klinkt interessant, toch? Dat vinden wij ook. Want waarom zou je uitdagingen alleen ondergaan als je ook een heel team aan ervaren praktijkmanagers aan je zijde kunt hebben? Daarom bieden wij een kwaliteitsnetwerk aan om de expertises van jouw praktijkmanager en die van anderen samen te laten komen. Een plek waar praktijkmanagers terecht kunnen met al hun vragen én kennis!

Waarom hebben we een praktijkmanagersnetwerk?

In Friesland is het aantal praktijkmanagers gegroeid en ieder heeft zijn eigen ervaringen. Zo zijn er praktijkmanagers in dienst bij Doktersdiensten, maar ook zijn er praktijkmanagers in dienst bij huisartsenpraktijken zelf. Door ideeën en ervaringen met elkaar uit te wisselen helpen we elkaar niet alleen verder, we kunnen ook direct antwoord geven op de vragen die leven. 

Inhoud van het kwaliteitsnetwerk

In de vorm van een lidmaatschap kun jij je voor jouw praktijkmanager abonneren op één of meerdere onderdelen van ons kwaliteitsnetwerk. Zo kan de praktijkmanager lid worden van HAweb, provinciale bijeenkomsten bijwonen, deelnemen aan intervisies of een bijdrage leveren aan online bijeenkomsten. Voor specifieke vraagstukken kan de praktijkmanager ook deel uitmaken van onze werkgroepen. Het kwaliteitsnetwerk is automatisch toegankelijk voor Praktijkmanagers die in dienst zijn bij Doktersdiensten. 

HAweb

HAweb is een online platform waar huisartsen onderling en met hun medewerkers samenkomen. Binnen de gevormde groepen kan iedereen vraagstukken of interessante kennis met elkaar delen. Ook kun je hierin een groep maken voor jouw eigen praktijk, zodat jij als huisarts, de praktijkmanager en de medewerkers met elkaar in contact staan. Dit is overigens ook te downloaden als app, wat het toegankelijker maakt.

Provinciale bijeenkomsten

Sparren over onderwerpen die de praktijkmanager zelf inbrengt en inspirerende gastsprekers zijn een vast onderdeel bij de provinciale bijeenkomsten. Vier keer per jaar, op woensdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, vinden ze plaats en jouw praktijkmanager kan hierbij zijn. De inhoud is altijd divers. Deelname aan de provinciale bijeenkomsten kost €175 per jaar. Bij interesse in de andere onderdelen ontvang je pakketkorting. 

Intervisie

Scholing over bepaalde onderwerpen maakt onderdeel uit van de intervisie. Intervisie volgt de praktijkmanager in een groep met andere praktijkmedewerkers. Een coördinator sluit de praktijkmanager aan bij een groep en de bijbehorende scholing. Een intervisie-methode is toegepast om er gezamenlijk een effectieve sessie van te maken. Gebruik maken van faciliteiten op het kantoor van Dokterszorg in Heerenveen, hoort hier ook bij.

Kosten intervisie: €100 
Kosten eenmalige scholing: €310

Interesse in de andere onderdelen? Dan krijg je pakketkorting.

Online bijeenkomsten

Heeft jouw praktijkmanager buiten de andere bijeenkomsten behoefte aan of interesse in contact met andere praktijkmanagers? Dan kunnen de losse (digitale) bijeenkomsten ook interessant zijn. Die worden dan op verzoek apart door een coördinator georganiseerd.

Kosten: €45 per keer. Deze bijeenkomsten worden apart gefactureerd of verrekend met de volgende factuur.

Aanmelden en vragen

Wil je jouw praktijkmanager aanmelden voor het kwaliteitsnetwerk van Doktersdiensten? Dat kan hier. Voor vragen kun je terecht bij coördinator Lotus Evenhuis via:  l.evenhuis@doktersdiensten.nl of via 06-55806891