Bestuurlijke ondersteuning

Wij bieden ondersteuning voor en door professionals voor lokale en regionale huisartsen coöperaties. Niet alleen ondersteuning in werkgeverschap en bij bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden, maar ook bestuurlijke ondersteuning. Daarnaast kun je ook voor de financiële dienstverlening  bij ons terecht. Op deze manier komen we samen verder. Want dankzij de bestuurlijke ondersteuning door onze praktijkmanagers kunnen de bestuursleden hun taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren en blijven zij zich ontwikkelen in hun bestuurlijke rol. 

Waar bestaat de bestuurlijke ondersteuning uit?

Een praktijkmanager ondersteunt het bestuur in een nauwe samenwerking en een continue afstemming met de bestuursleden van de lokale of regionale huisartsen coöperatie. Gemiddeld genomen vraagt deze samenwerking om enkele uren per week. Onze praktijkmanagers ondersteunen het bestuur door:
•    Bestuurlijke advisering en verbinding met de achterban en betrokken netwerk. 
•    Advisering bij het inrichten van een efficiënte bestuurlijke en/of regionale structuur. 
•    Voorbereiding en het opstellen van bestuurlijke (beleids)notities en (door)ontwikkeling van regioplannen. 
•    Communicatie en verbinding met de achterban. 
•    Opstellen van het jaarplan en de -verantwoording in relatie tot de begroting. 
•    Professionaliseren en borgen van de bestuurlijke (besluitvormings)processen. 
•    De verdeling en organisatie van bestuurlijke taken. 
•    Bewaken en uitvoeren van acties, zoals bepaald door het bestuur. 
•    Voorbereiding en opvolging van de bestuurlijke agenda. 
•    Onderhouden van netwerkcontacten in de desbetreffende regio. 

Bijkomend voordeel is dat je de keuze hebt om de financiële administratie (facturering, jaarrekening, etc.) en de ledenadministratie bij de administratieve afdeling van Dokterszorg onder te brengen, zo heb jij er bijna geen omkijken meer naar!  

Vragen en contact

Mail ons voor meer informatie en voor het aanvragen van de bestuurlijke ondersteuning en/of de administratieve dienstverlening voor een lokale of regionale huisartsen coöperatie. Dit kan bij Margreet Euwes, manager bij Doktersdiensten: m.euwes@dokterszorg.nl. Zij helpt je graag verder.